[Thông Báo] - Kết quả sự kiện Quần hùng tranh bá 11/01

Quý Đồng Đạo thân mến,

Chưởng quản xin gửi đến chư vị kết quả Quần hùng tranh bá ngày 11/01.

Mời Quý Bang Chủ có tên sau nhanh tay điền thông tin đăng kí nhận thưởng và form sau:

 

Lưu ý: 

Thời gian giải quyết khiếu nại và đăng kí thông tin nhận code đến hết 23:59 ngày 14/01.

Code sẽ được phát sau khi kết thúc đăng kí nhận thưởng từ  15/01-18/01

- Chỉ gửi code cho tài khoản của Bang chủ, không chấp nhận bất kì trường hợp nào khác.

- Mỗi Bang chỉ có một Bang Chủ, nếu xuất hiện trường hợp giả mạo Bang Chủ để nhận thưởng, tài khoản và nhân vật đó sẽ bị khóa vĩnh viễn sau khi hệ thống kiểm tra lại.

- Mail nhận thưởng bắt buộc là mail đăng nhập của Bang chủ, trong trường hợp đăng nhập bằng số điện thoại vui lòng điền thêm email nhận thưởng khác.-

- Trong các TH mua acc hoặc mất thông tin đăng nhập email, vui lòng liên hệ CSKH để xác nhận thông tin tài khoản Bang chủ và gửi kèm 1 mail nhận thưởng khác.

 

Thần Kiếm 3D 2- Ngũ Độc Xuất Môn - Càn Khôn Xoay Chuyển

Game SG140