[Sự Kiện] Tích Nạp Ưu Đãi Ngày 10/01

Quý bằng hữu thân mến.

SohaGame xin gửi đến chư vị sự kiện "Tích nạp nhận x3 Linh Khí"  cực hấp dẫn trong ngày 10/01 với các mốc thưởng đặc biệt 500KNB, 3000KNB, 10000 KNB 

 

 

Đối tượng: Tất cả các server.

Thời gian: Từ  0h01 - 23h59 ngày 10/01.

Nội dung: Sự kiện đặc biệt Tích nạp ưu đãi lớn nhận x3 Linh Khí cưc HOT, với các mốc tích nạp đặc biệt hấp dẫn500KNB, 3000KNB, 10000 KNB 

 

 

 

* Lưu ý: Phần thưởng được cộng dồn trong ngày, quý bằng hữu sẽ nhận được các mốc quà từ thấp nhất đến mốc cao nhất mà quý vị đạt được.

 

Thần Kiếm 3D 2- Ngũ Độc Xuất Môn - Càn Khôn Xoay Chuyển

Game SG140