Trải dài khắp Trung Nguyên, đệ tử Thần Giáo lẫy lừng thiên hạ về môn đồ đông đảo. Thế nhưng độc môn lai vãng, giang hồ nhìn Thần Giáo bằng ánh mắt bất chính bất tà, chỉ biết rằng họ là những người có khả năng cận chiến hoàn hảo đi cùng nguồn sinh lực dồi dào. Mọi người vẫn hay đồn với nhau khi giao đấu không nên để Thần Giáo áp sát, vì như thế sẽ cầm chắc thất bại.

Skill chủ động Active skill

Cuồng Đao : Tăng Ngoại Công

Hỏa Lốc : Xoay kiếm gây sát thương Hỏa lên các mục tiêu bán kính 3m, duy trì 2s.

Thất Sát : Lập tức trúng mục tiêu ngoài 5.9m, gây sát thương Thổ và choáng trong 3s.

Hỏa Liên : Gây sát thương Hỏa kèm theo hiệu ứng thiêu đốt mỗi giây, kéo dài 3s.

Huyễn Ảnh : Giảm Công Thủ của mục tiêu, duy trì 10s.

Lưu Tinh : Gây sát thương Thổ lên các mục tiêu xung quanh, giảm tốc độ, duy trì 5s.

Liệt Diễm : Gây sát thương Hỏa, tăng Chính Xác Ngoại, tăng Kháng Hỏa, duy trì trong 8s.

Kim Thiền : Phản kích sát thương do kẻ khác tấn công, thủ càng cao phản càng nhiều, duy trì 6s.