Ngũ độc giáo đến từ Tây Vực xa xôi bí ẩn, vốn nỗi tiếng về khả năng dùng độc và các võ công liên quan đến độc được. Chỉ chọn nữ nhân để truyền thụ, võ học lấy ngoại lực làm chính sử dụng vũ khí là cung tiễn kết hợp với khả năng dùng độc trở nên thiên biến vạn hóa. Với tốc độ đánh cao, sát thương mạnh, Ngũ độc là một phái không thể thiếu trong các trận hỗn chiến, được võ lâm xưng tụng là “ Tuyệt độc kỳ nhân - Ngũ Độc Giáo”.

Skill chủ động Active skill

Ngoại công xa, tăng điểm công

Gây độc sát cho 4 kẻ địch trong 5m

Gây phong sát kèm tỷ lệ đánh lùi mục tiêu và trầm mặc

Gây ra phong sát kèm sát thương kéo dài trong 3 giây

54,5% tỷ lệ đánh lùi 3 mục tiêu xung quanh, cộng tốc độ trong 5s

Gây điểm độc sát, kéo dài sát thương kèm theo trong 3 giây

Gây phong sát trong phạm vi rộng, kèm tỷ lệ choáng

Tản Hoa : Gây sát thương Ám cho mục tiêu xung quanh, duy trì 3s.