Là một trong những danh môn chính phái. Đệ tử Nga My tinh thông phật pháp, mang sứ mệnh phổ độ chúng sinh, chiêu thức thanh trần, thoát tục đã đưa Nga My sánh ngang tầm với những môn phái khác. Ngoài khả năng chiến đấu hiệu quả, Nga My còn vang danh thiên hạ với sức mạnh cải tử hoàn sinh, giúp đồng đội gia tăng sinh lực, là nhân vật không thể thiếu trong những trận chiến bang hay phụ bản tổ đội.

Skill chủ động Active skill

Sa Chưởng : Tăng điểm Nội Công

Chỉ Huyệt : Gây sát thương Ám lên mục tiêu phía trước.

Ngưng Thần : Hồi HP, duy trì 8s.

Quang Nhận : Gây sát thương Quang cho mục tiêu.

Linh Vũ : Gây sát thương Quang và giảm 10 Chính Xác của mục tiêu, duy trì 3s.

Băng Tiêu : Gây sát thương Ám cho mục tiêu, duy trì 5s.

Di Ảnh : Gây sát thương Quang lên mục tiêu xung quanh.

Tản Hoa : Gây sát thương Ám cho mục tiêu xung quanh, duy trì 3s.