[Tính Năng] - Tiệm Thần Bí - Thần Kiếm 3D

Thần Bí Thương Nhân - Lưu Bán Tiên không thiếu ngân lượng, chỉ thu Kim Nguyên Bảo.

Thời Gian: Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần.

Hướng Dẫn Tham Gia:

[Tính Năng] - Tiệm Thần Bí - Thần Kiếm 3D - 1

- Mở giao diện Sự Kiện, chọn mục Đặc Sắc, nhấn Shop Thần Bí.

[Tính Năng] - Tiệm Thần Bí - Thần Kiếm 3D - 2

- Gặp NPC Lưu Bán Tiên.

[Tính Năng] - Tiệm Thần Bí - Thần Kiếm 3D - 3

Mỗi ngày có 20 lượt mua tại NPC Lưu Bán Tiên, quý Đồng Đạo nên cân nhắc thiệt hơn trước khi tiến hành mua tại đây.

[Tính Năng] - Tiệm Thần Bí - Thần Kiếm 3D - 4

Nếu muốn xem vật phẩm khác mà không muốn thông qua thời gian chờ, có thể nhấn nút  Làm Mới.