[Tính Năng] - Rút Thưởng - Thần Kiếm 3D

Vừa chơi Thần Kiếm 3D, lại vừa có cơ hội nhận thưởng Lễ Kim miễn phí mà không cần phải nạp thẻ. Tội gì không thử!!!.

Nhấn icon Phúc để vào giao diện Phúc Lợi.

[Tính Năng] - Rút Thưởng - Thần Kiếm 3D - 1

Chọn Rút Thưởng.

[Tính Năng] - Rút Thưởng - Thần Kiếm 3D - 2

Sau đó nhấn Báo Danh.

[Tính Năng] - Rút Thưởng - Thần Kiếm 3D - 3

Lưu ý: Nếu báo danh trong ngày, thì 0:00 ngày tiếp theo có thể rút thưởng!