[Tính Năng] - Đồ Thời Trang - Thần Kiếm 3D

Là một trong những tính năng đặc sắc của Thần Kiếm 3D, đồ Thời Trang sẽ là 1 trợ thủ đắc lực trong việc nâng cao lực chiến cũng như tạo được sự khác biệt giữa hàng trăm hàng vạn quý đồng đạo.

Sở Hữu Đồ Thời Trang:

[Tính Năng] - Đồ Thời Trang - Thần Kiếm 3D - 1

- Vào giao diện VIP trong Shop.

[Tính Năng] - Đồ Thời Trang - Thần Kiếm 3D - 2

- Chọn thời trang cần mua rồi nhấn Mua.

Tiến Cấp Đồ Thời Trang:

[Tính Năng] - Đồ Thời Trang - Thần Kiếm 3D - 3

- Đến gặp NPC Bạch Cốt Tinh, chọn Tiến Cấp Thời Trang.

[Tính Năng] - Đồ Thời Trang - Thần Kiếm 3D - 4

- Đặt Trang Bị Chính và Phụ vào từng ô có sẵn.

[Tính Năng] - Đồ Thời Trang - Thần Kiếm 3D - 5

- Ấn Nâng.

Lưu ý:

- Trang bị phụ phải cùng loại, cùng vị trí và phẩm chất với trang bị chính.

- Trang bị có phẩm chất càng cao thì khi Tiến Cấp thuộc tính sẽ càng tốt.

- Sau khi Tiến Cấp, trang bị phụ sẽ mất.

Đổi Đồ Thời Trang:

[Tính Năng] - Đồ Thời Trang - Thần Kiếm 3D - 6

- Đến gặp NPC Bạch Cốt Tinh, chọn Đổi Thời Trang.

[Tính Năng] - Đồ Thời Trang - Thần Kiếm 3D - 7

- Đặt Trang Bị Chính và Phụ vào từng ô có sẵn.

[Tính Năng] - Đồ Thời Trang - Thần Kiếm 3D - 8

- Ấn Đổi.

Lưu ý:

- Trang bị Phụ bắt buộc phải có cấp độ Lv.1

- Ngoại hình và thuộc tính của trang bị Chính sẽ đổi thành Trang Bị Phụ.

- Sau khi đổi, trang bị phụ sẽ mất.