[Tính Năng] - Căn Cốt - Thần Kiếm 3D

Với tính năng Căn Cốt, quý Đồng Đạo sẽ có thêm 1 phương thức mới để điều chỉnh những tác dụng, trợ lực cần thiết trên hành trình bôn tẩu giang hồ như ngoại công, nội công, khí huyết, chính xác, phòng ngự, né tránh,  ...

Bằng cách sử dụng một lượng cần thiết Chân Khí và Đồng, là đã có thể Căn Cốt.

Căn Cốt chia làm 9 Khiếu, mỗi Khiếu có 5 phẩm chất gồm: Trắng, Lục, Lam, Tím, Cam. Phẩm chất càng cao thì chỉ số tăng càng cao.

Hướng dẫn Căn Cốt:

- Mở giao diện Nhân Vật chọn Căn Cốt:

[Tính Năng] - Căn Cốt - Thần Kiếm 3D - 1

[Tính Năng] - Căn Cốt - Thần Kiếm 3D - 2

- Chọn Khiếu muốn Căn Cốt.

[Tính Năng] - Căn Cốt - Thần Kiếm 3D - 3

- Chuẩn bị đủ Chân Khí & Đồng, sau đó nhấn Tu.