[Tính Năng] - Boss Thế Giới - Thần Kiếm 3D

Boss Thế Giới là tính năng được ưa chuộng nhất trong thế giới Thần Kiếm 3D, nơi mà các đồng đạo sẽ phải đối đầu với những con quái vật trâu bò nhất Game. Với tính chất dễ chơi và khoản thưởng cực kích thích, các đồng đạo không nên bỏ qua hoạt động này.

Hướng dẫn tham gia:

[Tính Năng] - Boss Thế Giới - Thần Kiếm 3D - 1

Vào mục Sự Kiện, chọn Hoạt Động

[Tính Năng] - Boss Thế Giới - Thần Kiếm 3D - 2

Boss Thôn Thiên Ma xuất hiện lúc 12:00 ~ 12:30

[Tính Năng] - Boss Thế Giới - Thần Kiếm 3D - 3

Boss Nữ Bạt xuất hiện lúc 20:00 ~ 20:30

[Tính Năng] - Boss Thế Giới - Thần Kiếm 3D - 4

Có thể dùng 200 Vinh Dự hoặc 20 KNB để tăng thêm 5% Công ,có thể tăng nhiều lần.

[Tính Năng] - Boss Thế Giới - Thần Kiếm 3D - 5

Với phần thưởng tiêu diệt Boss gồm Đồng và Chân Khí, quý Đồng Đạo sẽ phần nào thảnh thơi tại Thần Kiếm 3D.