[Hệ Thống] - Tiên Vận - Thần Kiếm 3D

Muốn có trang bị quý hiếm, hãy tham gia Tiên Vận.

Hướng Dẫn Tham Gia:

- Nhấn vào icon Phúc.

[Hệ Thống] - Tiên Vận - Thần Kiếm 3D - 1

- Chọn Tiên Vận.

[Hệ Thống] - Tiên Vận - Thần Kiếm 3D - 2

Mỗi lần Tiên Vận sẽ tiêu hao 1 lượng điểm nhất định, điểm dùng để Tiên Vận gồm:

- Dùng Điểm Thân Thiện: Có thể nhận thông qua  phó bản Tinh Anh, chơi với Thú Cưng hoặc Tặng Hoa.

- Lễ: Có thể có thông qua Rút Thưởng, sự kiện, ...

- KNB: Có thể có thông qua giao dịch S-Coin.

[Hệ Thống] - Tiên Vận - Thần Kiếm 3D - 3

Phần Thưởng:

- Linh Khí.

- Chân Khí.

- Đồng.

- Vinh Dự.

- Pet.

- Ngọc.

- Vũ Khí.