[Hệ Thống] - Shop Vinh Dự - Thần Kiếm 3D

Tích lũy điểm vinh dự được nhận khi tham gia Đấu Trường ngày càng nhiều, điều này không chỉ chứng minh sức mạnh của các bằng hữu mà còn có thể dùng để để đổi đạo cụ.

[Hệ Thống] - Shop Vinh Dự - Thần Kiếm 3D - 1

Vào Shop, chọn mục Vinh Dự:

[Hệ Thống] - Shop Vinh Dự - Thần Kiếm 3D - 2