[Tính Năng] - PET - Thần Kiếm 3D

PET là một trong những tính năng đặc sắc của Thần Kiếm 3D,  ngoài việc là người bạn đồng hành, PET còn mang đến những hỗ trợ nhất định như tăng điểm thuộc tính nhân vật, ...

Thông Tin

Đây là nơi thể hiện thông tin tổng quát của PET gồm, chỉ số sức mạnh, kỹ năng, ngộ, ...

[Tính Năng] - PET - Thần Kiếm 3D - 1

Từ đây có thể tham gia Vườn Thú để xem toàn bộ PET hiện đang có.

[Tính Năng] - PET - Thần Kiếm 3D - 2

Và thông qua đây có thể vào Vườn Thú nhà bạn để "Chơi Đùa" với PET và nhận được các chiến lợi phẩm như Chân Khí, Đồng, Điểm Thân Thiện, ... Thậm chí còn có thể nhận được Tất Ngưu Nhị, Tơ Hồng Nguyệt Lão...

[Tính Năng] - PET - Thần Kiếm 3D - 3

[Tính Năng] - PET - Thần Kiếm 3D - 4

 

Tăng

- Muốn tăng cấp cho PET, mở giao diện PET chọn mục Tăng.

[Tính Năng] - PET - Thần Kiếm 3D - 5

- Nhấn Đặt Vào để chọn PET Nguyên Liệu, hoặc nhấn Chọn để chọn hàng loạt PET Nguyên Liệu phẩm chất Trắng.

[Tính Năng] - PET - Thần Kiếm 3D - 6

- Nhấn OK là đã hoàn tất.

Nâng

- Muốn nâng cấp cho PET, mở giao diện PET chọn mục Nâng.

[Tính Năng] - PET - Thần Kiếm 3D - 7

- Chuẩn bị đủ nguyên liệu để nâng cấp PET và 1 thú Phụ

- Sau đó nhấn OK để tiến hành Nâng.

Lưu ý: PET Phụ phải đúng phẩm chất và tên như yêu cầu.

Kỹ Năng

- Mỗi PET sẽ có những kỹ năng nhất định khác nhau, muốn nâng cấp kỹ năng cho PET, chọn Học.

[Tính Năng] - PET - Thần Kiếm 3D - 8

- Mỗi lần học kỹ năng mới cho PET sẽ tốn một lượng Đồng và Linh Khí nhất định. 

[Tính Năng] - PET - Thần Kiếm 3D - 9

- Chọn Thay để thay Kỹ năng mới cho PET, hoặc chọn Học để tiếp tục học Kỹ Năng mới.

Ngộ

- Học Thiên Phú cần có sách thiên phú.

- Phẩm chất sách càng cao thì thiên phú càng tốt.

- Thiên Thư có thể tìm thấy thông qua phụ bản Bạch Liên, hoặc tham gia sự kiện, ...

[Tính Năng] - PET - Thần Kiếm 3D - 10