[Hệ Thống] - Bang Hội - Thần Kiếm 3D

Xông pha giang hồ lâu nay, quen biết không ít huynh đệ bằng hữu, 1 người không thể tự thân phát triển sự nghiệp, tiền đồ và danh vọng của mình. Vậy thì, các bằng hữu hãy cùng nhau lập 1 bang hội thống nhất chí hướng.

Hướng Dẫn Tham Gia:

Nhấn vào nút Bang để vào giao diện Bang Hội

[Hệ Thống] - Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 1

- Lập Bang:

Mở giao diện Bang, nhấn nút Tạo.

[Hệ Thống] - Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 2

Sau khi điền những thông tin cần thiết và chuẩn bị đủ Đồng hoặc  KNB, nhấn Tạo là đã có thể lập Bang..

[Hệ Thống] - Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 3

[Hệ Thống] - Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 4

- Gia Nhập Bang:

Mở giao diện Bang, chọn Bang Hội muốn tham gia và nhấn Xin

 

Chờ Bang Chủ hoặc Phó Bang Chủ duyệt để hoàn thành việc Gia Nhập Bang Hội.

Tính Năng Bang:

- Thông Tin

Nơi Bang chúng có thể xem thông tin hiện tại của Bang Hội cũng như nhận được thông tin từ Bang Chủ.

[Hệ Thống] - Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 5

Hoặc qua đó cũng có thể Cống Hiến nâng cấp Bang Hội hoặc vào Shop Bang Hội.

- Thành Viên

Ghi nhận tất cả thành viên trong Bang, trong giao diện có thể tiến hành xem thông tin thành viên, cũng như có thể bổ nhiệm hoặc giáng chức (đối với Bang Chủ).

[Hệ Thống] - Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 6

- Sự Kiện

[Hệ Thống] - Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 7

Nơi đăng tải cũng như tổ chức các hoạt động của Bang Hội. 

Xem thêm thông tin về Sự Kiện Bang Hội:

- [Hướng Dẫn] - Nhiệm Vụ Bang Hội.

- [Hướng Dẫn] - Tửu Yến.

- [Hướng Dẫn] - Bang Chiến.

- [Hướng Dẫn] - Bãi Săn.

- Kiến Trúc

[Hệ Thống] - Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 8

Nơi nâng cấp cũng như nhận được các ưu đãi khi vào Bang Hội.

Xem thêm thông tin về Kiến Trúc Bang Hội TẠI ĐÂY.

- Duyệt

[Hệ Thống] - Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 9

Nơi tiếp nhận thành viên mới cũng như từ chối lời gia nhập bang hội.