[Hoạt Động] - Thiên Thí Luyện - Thần Kiếm 3D

Với 100 tầng, phụ bản khiêu chiến Thiên Thí luyện là nơi mang lại rất nhiều lợi ích cho Đồng Đạo khi tham gia.

[Hoạt Động] - Thiên Thí Luyện - Thần Kiếm 3D - 1

Vào giao diện Sự Kiện chọn Thiên Luyện, sau đó chọn Thiên Thí Luyện

[Hoạt Động] - Thiên Thí Luyện - Thần Kiếm 3D - 2

Ở mỗi tầng của Tháp đều có quái trấn giữ, quái trấn giữ mỗi tầng vô cùng hung tợn. Quái mỗi tầng khác nhau có đặc tính khác nhau. Chính vì vậy đánh quái người chơi phải tính toán chiến lược thật kỹ mới có thể vượt ải thành công.

[Hoạt Động] - Thiên Thí Luyện - Thần Kiếm 3D - 3

Khi diệt hết quái, ngươi chơi sẽ thu lại lợi ích rất lớn là số kinh nghiệm khổng lồ giúp tăng cấp nhanh cùng Ngọc cấp 1, cấp 2 bất kỳ.

[Hoạt Động] - Thiên Thí Luyện - Thần Kiếm 3D - 4

Lưu ý:

- Nếu bị tử vong sẽ bị thoát ra ngoài ngay.

- Lần sau vào sẽ bắt đầu lại từ tầng 1.

- Mỗi ngày tham gia 1 lần, VIP có thể dùng KC Lam mua thêm lượt vào.