[Hoạt Động] - Loạn Võ - Thần Kiếm 3D

Được mở từ vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật, Loạn Võ là nơi để các Đồng Đạo thể hiện bản lĩnh của bản thân!

Thời Gian: Từ 19h00 đến 19h30 các ngày T.3, T.5, T7 và CN.

Hướng Dẫn Tham Gia:

[Hoạt Động] - Loạn Võ - Thần Kiếm 3D - 1

- Mở giao diện Hoạt Động trong mục Sự Kiện.

[Hoạt Động] - Loạn Võ - Thần Kiếm 3D - 2

- Chọn Loạn Võ, sau đó nhấn Tham Gia.

[Hoạt Động] - Loạn Võ - Thần Kiếm 3D - 3

Nội Dung:

Tương ứng vào cấp độ của bản thân mà Loạn Võ sẽ chia ra 3 mốc như sau:

- Cấp 30 ~ 39.

- Cấp 40 ~ 49.

- Cấp 50 ~ 59.

Sau khi nhấn Báo Danh, hệ thống sẽ tự động di chuyển nhân vật vào các Map tương ứng, mỗi trận đấu tham dự tối đa 10 người. 

[Hoạt Động] - Loạn Võ - Thần Kiếm 3D - 4

Tại đây, quý đồng đạo sẽ ở chế độ PK toàn bộ. Căn cứ vào số người bị giết dưới tay của đồng đạo mà phần thưởng sẽ càng cao.

[Hoạt Động] - Loạn Võ - Thần Kiếm 3D - 5

Phần Thưởng:

- Điểm Kinh Nghiệm.

- Điểm Vinh Dự.