[Hoạt Động] - Tửu Yến Bang Hội - Thần Kiếm 3D

Trong lúc tụ họp uống rượu, trò chuyện nói cười, đồng đạo  trong bang lại có thể nhận được các vật phẩm trân quý, tội gì không tham gia.

Hướng Dẫn Tham Gia Tửu Yến:

- Mở giao diện Sự Kiện trong Bang Hội, chọn Tửu Yến.

[Hoạt Động] - Tửu Yến Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 1

- Nhấn Tham Gia.

[Hoạt Động] - Tửu Yến Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 2

Mỗi ngày có thể tham gia Tửu Yến 1 lần để nhận được các Đạo Cụ như Hoa Hồng, Tơ Hồng Nguyệt Lão, Chân Khí, Đồng  và lượng lớn Kinh Nghiệm.

[Hoạt Động] - Tửu Yến Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 3

Lưu ý:

- Duyên Mộc ít nhất cấp 1 mới có thể mở Tửu Yến.

- Chỉ Bang Chủ và Phó Bang Chủ mới có quyền mở Tửu Yến.

- Mỗi ngày chỉ có thể mở 1 lần, mỗi lần mở sẽ tốn 1 lượng Tài Sản Bang cố định.

- Tửu Yến kéo dài trong 10 phút, thoát ra sẽ không vào lại được nữa.