[Hướng Dẫn] - Tẩy Trang Bị - Thần Kiếm 3D

Nếu không hài lòng với thuộc tính và mục thuộc tính thêm của trang bị, đồng đạo có thể sử dụng tính năng Tẩy.

Mở giao diện Rèn, chọn mục Tẩy:

[Hướng Dẫn] - Tẩy Trang Bị - Thần Kiếm 3D - 1

[Hướng Dẫn] - Tẩy Trang Bị - Thần Kiếm 3D - 2

Đặt trang bị cần Tẩy sau đó nhấn Tẩy.

[Hướng Dẫn] - Tẩy Trang Bị - Thần Kiếm 3D - 3

Mỗi lần tẩy cần tiêu Linh KhíĐồng, khi tẩy, thuộc tính đặc sẽ không đổi, còn thuộc tính rỗng sẽ thay đổi.

[Hướng Dẫn] - Tẩy Trang Bị - Thần Kiếm 3D - 4

Trang bị cam nhiều nhất có thể tẩy ra 10 thuộc tính đính kèm.