[Hướng Dẫn] - Rèn Trang Bị - Thần Kiếm 3D

Tương tự như Tẩy, tuy nhiên đối với tính năng Tẩy thì có tác dụng tẩy hàng loạt còn Rèn thì chỉ tẩy ngẫu nhiên 1 trong các dòng thuộc tính trang bị.

Hướng Dẫn Rèn Trang Bị:

- Mở giao diện Rèn, chọn mục Rèn.

[Hướng Dẫn] - Rèn Trang Bị - Thần Kiếm 3D - 1

- Đặt Trang Bị cần Rèn, sau đó nhấn Rèn.

[Hướng Dẫn] - Rèn Trang Bị - Thần Kiếm 3D - 2

- Khi Rèn Trang Bị cần chuẩn bị Đá Luyện.

Đá Luyện có được có thể thông qua Ghép Mảnh Đá Luyện tại NPC Tông Chủ.

Xem thêm cách để có được Mảnh Đá Luyện TẠI ĐÂY.