[Hướng Dẫn] - Phó Bản Tổ Đội - Thần Kiếm 3D

Trong những cuộc chiến khốc liệt thì tinh thần đoàn kết luôn là một trong những nguồn sức mạnh quan trọng nhất để chiến thắng kẻ địch. Và điều ấy có thể thấy thông qua phó bản Tổ Đội trong Thần Kiếm 3D.

Hướng dẫn tham gia:

[Hướng Dẫn] - Phó Bản Tổ Đội - Thần Kiếm 3D - 1

Vào mục Sự Kiện chọn Phó Bản Đội.

[Hướng Dẫn] - Phó Bản Tổ Đội - Thần Kiếm 3D - 2

Chọn Phụ Bản Đội cần chiến đấu, sau đó nhấn Tổ Đội để tiến hành bắt cặp.

[Hướng Dẫn] - Phó Bản Tổ Đội - Thần Kiếm 3D - 3

Tùy vào phó bản yêu cầu mà sẽ có số lượt khác nhau và phần thưởng cũng khác nhau. 

[Hướng Dẫn] - Phó Bản Tổ Đội - Thần Kiếm 3D - 4

Mỗi lần tham gia phụ bản sẽ tiêu tốn 1 Hoạt Lực.

[Hướng Dẫn] - Phó Bản Tổ Đội - Thần Kiếm 3D - 5

Lưu ý: Bắt buộc tổ đội phải đủ 3 người mới được vào phó bản.

[Hướng Dẫn] - Phó Bản Tổ Đội - Thần Kiếm 3D - 6