[Hoạt Động] - Nhiệm Vụ Bang Hội - Thần Kiếm 3D

Sau khi gia nhập Bang Hội, các Đồng Đạo có thể thực hiện chuỗi nhiệm vụ dành riêng cho Bang Hội thông qua Sự Kiện - Nhiệm Vụ Bang.

[Hoạt Động] - Nhiệm Vụ Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 1

Hướng Dẫn Nhận Nhiệm Vụ Bang Hội:

Đến gặp NPC Đại Sứ Bang ở thành Biện Kinh để nhận nhiệm vụ.

[Hoạt Động] - Nhiệm Vụ Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 2

Mỗi ngày có 3 lượt, mỗi lượt gồm 10 nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ để được phần thưởng phong phú gồm Tài Sản BangĐiểm Cống Hiến.

[Hoạt Động] - Nhiệm Vụ Bang Hội - Thần Kiếm 3D - 3