[Hướng Dẫn] - Luyện Trang Bị - Thần Kiếm 3D

Quý đồng đạo đang trăn trở vì trang bị khác phái không dùng được, bán đi thì rẻ mà bán shop lại không có giá trị? Đừng lo, đã có luyện hóa!

Khi Đồng Đạo đạt đến Lv.7, tính năng Luyện sẽ tự động mở.

Mở giao diện Rèn chọn Luyện

[Hướng Dẫn] - Luyện Trang Bị - Thần Kiếm 3D - 1

[Hướng Dẫn] - Luyện Trang Bị - Thần Kiếm 3D - 2

Đặt trang bị cần luyện và tiến hành luyện

[Hướng Dẫn] - Luyện Trang Bị - Thần Kiếm 3D - 3

Luyện Trang Bị có phẩm chất từ Lục trở lên, mỗi lần luyện sẽ tiêu hao 1 số Đồng nhất định, tuy nhiên sẽ nhận được Linh Khí.

Linh khí nhận được dùng để Chú Linh, Giám ĐịnhTẩy, giúp gia tăng chiến lực của bản thân.