[Hướng Dẫn] - Kế Thừa Trang Bị - Thần Kiếm 3D

Để tiết kiệm tối đa chi phí khi nâng cấp trang bị, quý Đồng Đạo  nên lưu ý đến tính năng Kế Thừa.
Tính năng này cho phép quý Đồng Đạo chuyển mức Chú Linh từ trang bị cũ sang trang bị mới cùng loại, với 1 chi phí khá nhỏ so với những gì bằng hữu cần tiêu tốn để Chú Linh trang bị mới lên mốc cũ.

Hướng Dẫn Kế Thừa Trang Bị:

- Gặp NPC Thợ Rèn Tôn  để đối thoại.

[Hướng Dẫn] - Kế Thừa Trang Bị - Thần Kiếm 3D - 1

Thông qua Thợ Rèn Tôn, có thể tiến hành mua Vũ Khí thông qua Shop.

[Hướng Dẫn] - Kế Thừa Trang Bị - Thần Kiếm 3D - 2

- Chọn Kế Thừa.

[Hướng Dẫn] - Kế Thừa Trang Bị - Thần Kiếm 3D - 3

- Đặt Trang Bị muốn chuyển Kế Thừa đi vào ô thứ nhất, đặt Trang Bị muốn nhận Kế Thừa ở ô thứ hai.

[Hướng Dẫn] - Kế Thừa Trang Bị - Thần Kiếm 3D - 4

- Nhấn Kế Thừa.

Quy Tắc:

- Kế Thừa trang bị từ cấp thấp lên cấp cao.

- Chỉ có thể Kế Thừa cho trang bị có phẩm chất và cấp độ cao hơn, không thể Kế Thừa cho trang bị có phẩm chất và cấp độ thấp hơn.

- Chỉ được Kế Thừa trang bị cùng phái và cùng bộ phận.

- Sau khi Kế Thừa, màu Chú Linh có thể thay đổi.