[Hướng Dẫn] - Giám Định Trang Bị - Thần Kiếm 3D

Vũ khí và tất cả trang bị trên nhân vật luôn cần phải có sự linh hoạt, tư chất càng cao thì chỉ số trang bị càng cao và sức mạnh từ chúng dành cho bằng hữu cũng tăng lên đáng kể.

Việc đầu tiên khi có 1 món trang bị, nếu chúng chưa được giám định thì bằng hữu cần phải thực hiện thao tác giám định. Để giám định, bằng hữu cần phải có Linh Khí và Đồng.

Mở giao diện Rèn, chọn mục Giám Định, đặt Trang Bị vào và tiến hành Giám Định.

[Hướng Dẫn] - Giám Định Trang Bị - Thần Kiếm 3D - 1

Sau khi giám định xong, nếu tư chất của chúng chưa làm bằng hữu hài lòng thì có thể tiến hành Giám Định lại lần nữa. Hay nếu đã vừa lòng thì nhấn nút Thay Thế.

[Hướng Dẫn] - Giám Định Trang Bị - Thần Kiếm 3D - 2

Có thể xem giới hạn tối đa mà trang bị có thể có được thông qua nút “Xem Thuộc Tính”.