[Hướng Dẫn] - Chú Linh Trang Bị - Thần Kiếm 3D

Quý đồng đạo đang băn khoăn về việc không vượt được phụ bản? Cấp tương đương nhưng PK đấu trường luôn thua? Hãy thử hệ thống chú linh xem sao!

Khi Đồng Đạo đạt đến Lv.5, tính năng Chú Linh sẽ tự động mở.

Mở giao diện Rèn, chọn mục Chú Linh:

[Hướng Dẫn] - Chú Linh Trang Bị - Thần Kiếm 3D - 1

[Hướng Dẫn] - Chú Linh Trang Bị - Thần Kiếm 3D - 2

Sau khi mở giao diện, đặt trang bị cần chú linh rồi bắt đầu chú linh

[Hướng Dẫn] - Chú Linh Trang Bị - Thần Kiếm 3D - 3

Chú linh trang bị sẽ giúp tăng sức mạnh thuộc tính cơ bản của trang bị. Mỗi lần cần tiêu hao Linh Khí và Đồng, thuộc tính chú linh thêm có 5 loại : Trắng, Lục, Lam, Tím, Cam tương ứng với các trị số thêm khác nhau, cam là chú linh hoàn mỹ.

[Hướng Dẫn] - Chú Linh Trang Bị - Thần Kiếm 3D - 4

Nếu đồng đạo không hài lòng với kết quả sau khi chú linh, có thể tiến hành chú linh lại, cho đến khi đạt chú linh hoàn mỹ thì thôi. Nếu tất cả các tầng chú linh của 1 trang bị đã đạt chú linh hoàn mỹ, trang bị đó sẽ có hiệu ứng chú linh hoàn mỹ quanh thân.