[Hoạt Động] - Bang Chiến - Thần Kiếm 3D

Bang Chiến hay còn được gọi là Tiên Minh Chiến là một hoạt động định kỳ hằng ngày cho các Bang Hội trong Thần Kiếm 3D. Tại đây, không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết các thành viên của Bang Hội mà còn là nơi khẳng định vị trí độc tôn của Bang Hội mình.

Thời Gian:

- Thời gian Đấu Giá: 12h00 ~ 21h00.

- Thời gian Bang Chiến: 21h00 ~ 21h30.

Cách thức tham gia: 

- Bang Chủ mở giao diện Bang Chiến trong mục Sự Kiện của Bang.

[Hoạt Động] - Bang Chiến - Thần Kiếm 3D - 1

- Chọn Tham Gia.

[Hoạt Động] - Bang Chiến - Thần Kiếm 3D - 2

- Dùng Tài Sản Bang để Đấu Giá Lãnh Địa, 2 Bang Hội đấu giá cao nhất sẽ được vào Bang Chiến của Lãnh Địa đó.

[Hoạt Động] - Bang Chiến - Thần Kiếm 3D - 3

Có 8 Lãnh Địa được xếp hạng từ cao xuống thấp gồm:

- Bách Quỷ.

- Kim Thân.

- Niết Bàn.

- Anh Hào.

- Phi Thăng.

- Chân Quả.

- Nguyên Anh.

- Trúc Cơ.

Lưu ý: 

- Bang Hội có thể tham gia Đấu Giá tối đa 4 Lãnh Địa.

- Đấu Giá không thành công sẽ trả lại Tài Sản Bang.

- Nếu Lãnh Địa chỉ có 1 Bang Hội tham gia Đấu Giá thì Bang Chiến nơi này sẽ tự động hủy và trả lại Tài Sản Bang.

- Số người tham gia Bang Chiến của Bang Hội tối đa 10 người / Lãnh Địa.

[Hoạt Động] - Bang Chiến - Thần Kiếm 3D - 4

Cách thức Bang Chiến:

- Sau khi vào Lãnh Địa, vào đúng thời gian nhất định sẽ xuất hiện Boss.

- Tiêu diệt Boss để nhận được Hổ Phù.

- Người có đạo cụ Hổ Phù sẽ nhận được Buff Hổ Phù gồm giảm tốc độ hành động và giảm lực Phòng Ngự,

- Bang Hội nào giữ được Hổ Phù qua 10p sẽ chiến thắng.

[Hoạt Động] - Bang Chiến - Thần Kiếm 3D - 5

Quy tắc Bang Chiến:

- Không thể dùng kỹ năng Nộ.

- Không được sử dụng KNB

- Nếu hết thời gian Bang Chiến mà chưa bên nào giữ được Hổ Phù vượt quá 10 phút, thì bên nào có thời gian giữ Hổ Phù lâu hơn sẽ thắng.

- Nếu hết thời gian Bang Chiến mà chưa bên nào tiêu diệt được Boss thì sẽ bị thua cuộc.

[Hoạt Động] - Bang Chiến - Thần Kiếm 3D - 6

[Hoạt Động] - Bang Chiến - Thần Kiếm 3D - 7

Phần Thưởng:

- Lễ.

- Tiên Ma Nguyên.

- Đồng.