[Hoạt Động] - BOSS Dã Ngoại - Thần Kiếm 3D

Diệt Boss Dã Ngoại để nhận được nguyên liệu chế Thần Khí, quý đồng đạo hãy nhanh chân lên.

Thời Gian: Cả Ngày.

Nội Dung: 

[Hoạt Động] - BOSS Dã Ngoại - Thần Kiếm 3D - 1

- Chọn mục Đặc Sắc trong bảng Sự Kiện.

[Hoạt Động] - BOSS Dã Ngoại - Thần Kiếm 3D - 2

- Tìm gặp NPC Hổ Tướng, chọn phụ bản dã ngoại muốn tham gia.

[Hoạt Động] - BOSS Dã Ngoại - Thần Kiếm 3D - 3

Có 2 phụ bản dã ngoại tương ứng với cấp độ gồm Lv.25 và Lv.45.

[Hoạt Động] - BOSS Dã Ngoại - Thần Kiếm 3D - 4

Phần Thưởng:

- Tiên Ma Nguyên.

- Chân Khí.

- Kinh Nghiệm.

Lưu ý:

- 8 tiếng sau  khi tiêu diệt Boss Dã Ngoại, hệ thống sẽ làm mới lại Boss Dã Ngoại này.

- Tính năng PK luôn luôn được mở, có thể tùy chọn PK Bang hoặc PK tất cả.

[Hoạt Động] - BOSS Dã Ngoại - Thần Kiếm 3D - 5

[Hoạt Động] - BOSS Dã Ngoại - Thần Kiếm 3D - 6

[Hoạt Động] - BOSS Dã Ngoại - Thần Kiếm 3D - 7