[Hoạt Động] - Bách Quỷ - Thần Kiếm 3D

Hướng Dẫn Tham Gia:

[Hoạt Động] - Bách Quỷ - Thần Kiếm 3D - 1

- Mở giao diện Sự Kiện.

[Hoạt Động] - Bách Quỷ - Thần Kiếm 3D - 2

- Chọn hoạt động Bách Quỷ trong mục Hoạt Động.

[Hoạt Động] - Bách Quỷ - Thần Kiếm 3D - 3

- Nhấn Tham Gia.

Mỗi ngày có 9 lượt tham gia Bách Quỷ, mỗi lần tham gia cần tiêu hao 1 Đèn Dẫn Hồn.

Đèn Dẫn Hồn có được thông qua Nhiệm Vụ Ngày.

[Hoạt Động] - Bách Quỷ - Thần Kiếm 3D - 4

[Hoạt Động] - Bách Quỷ - Thần Kiếm 3D - 5

[Hoạt Động] - Bách Quỷ - Thần Kiếm 3D - 6

 

Phần Thưởng:

Thông qua hoạt động Bách Quỷ này, quý Đồng Đạo không những nhận được lượng lớn kinh nghiệm mà còn có có cơ may nhận được Ngọc Bảo Đồ để tham gia phụ bản Đoạt Bảo.

Quý Đồng Đạo có thể xem thêm về [Hoạt Động] - Đoạt Bảo TẠI ĐÂY.