[Giới Thiệu] - Hệ Thống Phụ Bản - Thần Kiếm 3D

Với nhiều phụ bản phong phú và đặc sắc, Thần Kiếm 3D sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho các đồng đạo đang hành hiệp tại mảnh đất này.

Phụ bản có 2 loại là thường và tinh anh, theo chuỗi nhiệm vụ, cấp càng cao thì phụ bản mở được càng nhiều.

[Giới Thiệu] - Hệ Thống Phụ Bản - Thần Kiếm 3D - 1

Mỗi lần vào phụ bản sẽ được tự động thêm đầy 3 viên Tiên Linh Đan (khôi phục thể lực và pháp lực), dùng 1 viên sẽ bổ sung đầy trạng thái, và khi dùng không bị trừ cấp sao phụ bản. Khi nguy cấp nhớ dùng.

[Giới Thiệu] - Hệ Thống Phụ Bản - Thần Kiếm 3D - 2

Sau khi vượt phụ bản, sẽ căn cứ biểu hiện của người chơi để đánh giá sao, cấp sao càng cao thì thưởng càng nhiều.

[Giới Thiệu] - Hệ Thống Phụ Bản - Thần Kiếm 3D - 3

[Giới Thiệu] - Hệ Thống Phụ Bản - Thần Kiếm 3D - 4

Cấp càng cao thì phụ bản càng khó, rất nhiều phụ bản chờ bằng hữu đến khiêu chiến.